300 metershallen fotograferat från 200 meters skjutplatsen.