Längst till vänster i bild finns 300 metershallen och till höger i bild finns vallen.