Fotot är taget från 300 metershallen mot 300 metersvallen. Till höger i bild finns det en 200 meters skjutplats.