Det behöver fixas till lite granna. Alla fönster är dock hela och det är hel indraget. Det finns dock inget vatten.