Till höger om klubbhuset finns 50 meters hallen. Höger om 50 metershallen finns ett torrdass.