Till vänster om klubbhuset finns 300 meters hallen.