På vänster sida om vägen fram till klubbhuset är det parkering